ISG & Çevre Politikası

İMAJ BASKI AMBALAJ MATBAACILIK SAN. TİC. A.Ş. olarak yapılan tüm çalışmalarımızda insan ve çevre odaklı olmak amacıyla faaliyetlerimizi organize etme çabası içerisindeyiz. Bu vizyon ile kendimizi sürekli yenileme azmiyle aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz.

»Tüm personelin ve yönetimin İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında bakış açısının beraber olmasını sağlamak
»İSGÇ konularında farkındalığı artırmak, bu yönde gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
»İSGÇ konularını üst yönetimin karar verme süreci ile hedef tanımına entegre etmek
»Tüm operasyonlarda iç ve dış denetimlerle İSGÇ performansını sürekli iyileştirmek 
»En optimum şekilde kaynakları kullanmak ve gerekli güvenliği sağlayıp aynı zamanda çevreye etkisini azaltmak
»Mümkün olan atıkların etkin bir atık yönetimi ile geri dönüşümünü sağlamak
»“Kaynakta Kontrol” ilkesini benimseyerek her türlü operasyonun etkinliğini kontrol altında tutmak
»İş ile ilgili yaralanmaları ve kazaları önleyerek tüm çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve diğer paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak
»Yasal mevzuat gereksinimlere uymak
»İSGÇ bilincini tedarikçilerimizde, alt yüklenicilerimizde oluşmasını sağlamak
»Tüm personeli bu sürece dahil edip herkesin İSGÇ kültürünün yerleşmesini sağlamak

ISG & Çevre Politikası