Etiketler

Kendinden yapışkanlı bobin etiketlerdir (roll to roll). Kullanılan yapışkan etiketin yapıştırılacağı yüzeye, yapıştırılacağı yerdeki ortam koşullarına ve istenen performansa göre seçilir.

PEARLİZE OPP

ŞEFFAF OPP